Foredrag

Jeg er jævnligt ude at holde foredrag om dette og hint – faktisk 100’vis af foredrag gennem 40 år. Her er en liste over aktuelle foredrag, men da jeg er kendt for at mene noget om hvad som helst, er jeg åben for andre forslag. Jeg fungerer også som moderator/ordstyrer i forskellige sammenhænge (bl.a. Kulturmødet) og er meget gerne med til at udvikle konferencer, temadage m.v.

Arrangér en samtalesalon

Gennem fem sæsoner har jeg haft min egen samtaleserie på Aalborg Teater under titlen Dialog. Her bruger jeg mit store netværk af danske og udenlandske kulturpersonligheder, kunstnere, politikere m.m. Konceptet gennemføres gerne ad hoc på højskoler, i foreninger, kirker etc. I 2015 påbegyndtes udgivelsen af digtværket “Samlet Evanthore”, otte digtsamlinger, hvoraf den fjerde udkom april 2019. 3/2-19 påbegyndtes udgivelsen af erindringsværket www.engang.nu med undertitlen “Erindring – Erfaring – Erkendelse”, der alene udkommer på nettet og i sin færdige form vil rumme over 1.000 kapitler. Der er rig mulighed for oplæsning af digte og erindringer i en humoristisk atmosfære.

Det handler om dialog

Foredrag, oplæsning eller andet er for mig ikke énvejskommunikation. Et vigtigt element er samtalen med hvad jeg nødigt kalder publikum, men hellere deltagere. Det handler ikke om et kvartér til spørgsmål efter en enetale, men om at deltagerne fra begyndelsen engageres og opfordres til at afbryde undervejs. Altsammen i en uhøjtidelig og engageret form ofte krydret med humor.

Forespørgsel om foredrag/ordstyrerskaber stiles til: simone@evanthore.com. Prisen er til forhandling!

Foredragsemner – nogle eksempler

Ud med kulturen

Kunst og kultur er nogle af de vigtigste ingredienser i danskernes liv og hverdag – uanset om de er bevidste om det eller ej. På finansloven er kunst og kultur næsten usynlige – alligevel er de to omdrejningspunkter for mange vigtige beslutninger. Hvad skal man med en kulturpolitik? Hvordan ser dansk kulturpolitik ud, hvor er den og hvor bevæger den sig hen? En mængde af kreative og konstruktive svar på disse spørgsmål fylder medierne, men sker der noget? Lyt til nyt fra det kunstneriske parnas og kulturen på gaden.

Foredragsholderen tog i 2013 initiativ til Kulturmødet, som allerede har cementeret sig som en nødvendig og innovativ begivenhed for det kulturelle Danmark. (Marianne Jelved, kulturminister: “Kulturmødet er stedet for den nødvendige diskussion”).

Kunst versus kultur

Kultur bevarer, kunst bevæger. Der er for meget kultur og for lidt kunst. Kultur slår kunst i hjel. Kunst æder kulturen op. Kulturen skal æde naturen op. Det er en del af den åndelige fødekæde, Vorherre har autoriseret. Er kunst en delmængde af kultur? Nej – det er dén misforståelse, der får begge begreber til at holde hinanden i skak. Forvirret? Så kom og bliv oplyst!

Foredragsholderen har i over 40 år stædigt fastholdt sit synspunkt i enhvert tænkeligt medie og har stadig som livsprojekt at lave verden om til det bedre.

Anmelderes metiér

Mange skuespillere siger, at de ikke læser anmeldelser. Alligevel samles de på premiere-natten for at vente på morgenaviserne. Mange filmproducenter si’r, at hvis en film får dårlige anmeldelser, kan man være sikker på dens succes.  Hvad er kunstanmelderens opgave? Hvorfor er avisernes kultursider fyldt med bog-, film-, teater- og musik-anmeldelser? Hvordan bliver de til? Hvem skrives de for?

Foredragsholderen har skrevet flere tusinde anmeldelser og forsket og undervist i anmelderiets historie, bl.a. ved Humboldt-universitetet i Berlin.

Hvordan vender kunst?

Mange mener, at Beatles’s musik lyder som den gør, fordi Mozarts musik lyder som den gør. Der undervises i at se tidslinier fra Rembrandt til Picasso. På alle niveauer undervises der i kunsthistorie. Men vender kunst sådan?

Nej! Mennesket oplever ikke kunst på langs, men på tværs i tiden. Dagligt bombarderes vi med lyde og billeder, som inspireres af anden nutidig lyd- og billedkunst. Deltag i øvelsen at opleve kunst på tværs og ikke på langs af tiden!

Foredragsholderen er uddannet i musikhistorie og filosofi, men har aldrig fundet ud af hvorfor…

Man skal høre meget før ørerne falder af!

De fleste ved, hvordan Mozart ser ud, så her bringer vi et billede af Per Nørgård.

98 % af den ”kunstmusik”, der høres, er skrevet for flere hundrede år siden. Men vor tids

musik er også værd at låne øren. ”Den nye musik er bedre end sit rygte” lød det engang. ”Der står en hjort ved en skovsø” var en idyllisk karakteristik af vor tids musik. Hvem skriver ny musik, hvordan lyder den og hvorfor? Findes der anden lydkunst, end kunstmusik? Bliv opdateret i en oplevelse af tidens lyd.

Foredragsholderen er komponist og var i mange år redaktør for ny musik i Danmarks Radio.