Kulturmødet

Sådan kom Kulturmødet til verden…

Tanken om et særligt ”folkemøde” for kunst og kultur blev tænkt efterår/vinter 2011/12 efter at Folkemødet på Bornholm havde haft premiere i juni 2011. Evanthore Vestergaard arbejdede med konceptet i nogle måneder, og i foråret præsenterede han det for en inderkreds af kolleger, som han tidligere har støttet sig til med forskellige projekt-idéer. Det var bl.a. redaktør Per Jensen, TV2Nord, Helle Solvang, DR P1, Christian Have og journalist Poul Krabbe.

15/6-2012 købte han domænet www.kulturmoedet.dk og ansøgte om varemærkeregistrering. Idéen blev samtidigt lagt i Dansk Journalistforbunds ophavsbeskyttende idébank.

I juni 2012 sendtes konceptet via mail til samtlige nordjyske folketingspolitikere, bl.a. Karsten Lauritzen, Pernille Vigsø Bagge og Flemming Møller Mortensen, og til regionsrådsformand Ulla Astman.

Ogsåi juni 2012 sendtes konceptet til kulturkonsulent Claus Svenstrup, Region Nordjylland.
Evanthore påbegyndte samtidigt fundraising til projektet.

30/6-12 holdt Evanthore møde med Flemming Møller Mortensen, der den kommende tid hjalp med yderligere udvikling af det og af Evanthore i øvrigt er blevet kaldt ”Kulturmødets politiske far” som pendant til Bertel Haarder, der ses som Folkemødets politiske ophav.

31/7-12 blev borgmester Lauge Larsen, Morsø, præsenteret for konceptet via mail og der fulgte nogle telefonsamtaler.

20/08-12 mødtes Evanthore med kulturkonsulenterne Claus Svenstrup og Karsten Højen, Region Nordjylland, og der tilsagde regionens støtte med de forbehold der nu måtte være på embedsmandsniveau.

22/8-12 præsenteres Kulturmødet første gang egentligt for Morsø Kommune ved et møde hvor borgmester Lauge Larsen, kommunaldirektør Per Flemming Larsen, chef for børn og undervisning Peder Hanghøj, formand for kulturudvalget Walther Mikkelsen, velfærdsdirektør Henning Leth, eventkoordinator Solvej Boltz og konsulent Niels Otto Degn deltog.

27/8-12 var Kulturmødet første gang på dagsordenen i både Morsø Byråd og Regionsrådet Nordjylland.

Herefter blev nedsat en daglig ledelse, bestående af Claus Svenstrup som repræsentant for Region Nordjylland, Niels Otto Degn som repræsentant for Morsø Kommune og ophavsmanden Evanthore Vestergaard. Disse realiserede konceptet frem til

22. til 24. august 2013, hvor Kulturmødet Mors havde premiere.

Kulturmødets koncept kan downloades her:

Kulturmødet DNA